Dr. Wahyudi Setiawan, M.Pd.I
NIDN: 0723128602
NIY: 19830515 200902 14
Jenis Kelamin: LK
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S3
Jurusan: Psikologi Islam
Jabatan Fungsional: Tenaga Pengajar
Program Studi: PAI
Alamat :

(0352) 481124
wahyudisetiawan@umpo.ac.id